Recent content by huynhphuong0803

  1. huynhphuong0803

    TP HCM Cần tìm người biết quay phim bằng máy DSLR để phát triển dịch vụ phim cưới

    Tôi (33 tuổi) đã làm công việc quay phim cưới hỏi bằng máy DSLR được vài năm nên có sẵn một số khách hàng. Hiện nay tôi muốn tìm đối tác biết quay phim bằng máy DSLR để hợp tác phát triển dịch vụ phim cưới. Vì đã có sẵn nguồn khách hàng, nên tôi cần hợp tác với các bạn đáp ứng được yêu cầu sau...

Ads HMO

Top