• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Tổng hợp Firmware stock của các dòng máy XPERIA

manhthuongquan

Lính mới
Nguồn: Sonyviet.vn
XPERIA 2013


Z1
C6903_14.2.A.0.290_CE (4.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWXU3ZkhWQXJMb0k/edit?pli=1
Z Ultra
C6833_14.2.A.0.290_CE(4.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetM3lxay1WdTA5Q0k/edit?pli=1
Tablet Z
SGP321_10.3.1.A.0.244_CE (4.2)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetOUZ0TFFlUVdveTA/edit?pli=1
ZR

C5503_10.3.1.A.2.67 (4.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetN1dDYnNzc1ZuWVU/edit?pli=1
M
C2005_15.2.A.1.12_CE (4.2)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcGFVdHBfWjZmUWM/edit?usp=sharing&pli=1
M DUAL
15.2.A.1.12 (4.2)
https://mega.co.nz/#!JI5x3T7b!fwfn1ydiJfEV96E27NRVZGnG774SWcJgRppQLPNWHAY
Zl

C6506_10.3.A.0.423_Unbranded (4.2)
http://d-h.st/UJN
Z
C6603_10.3.1.A.0.244_CE.ftf (4.2)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeta3dxdDdjV2drQ3c/preview?pli=1
SP
C5303_12.0.A.1.257_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbEUtRjFCNFk4cTQ/edit
L

C2105_15.3.A.0.26_CE.ftf (4.2)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetVXpvN05NNTM5c0E/edit?pli=1
E
C1505_11.3.A.0.47_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetNS13Mmk4WEhrUTA/edit
C1505_Experimental_FirefoxOS
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetb3FaUThzcHd6UVk/edit
E DUAL
C1605_11.3.A.2.1_TUR (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbl84OU9MNW80OXM/edit
C1505_Experimental_FirefoxOS
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetb3FaUThzcHd6UVk/edit

XPERIA 2012
TIPO
ST21a 11.0.A.4.22 Sony Generic
https://docs.google.com/file/d/0B2TyPtpp6xXkTWZoMU4yV1NRb1U/edit
TIPO DUAL
ST21i2_11.0.A.6.5_CE
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWnVULVB1NEFQdm8/edit?pli=1
MIRO
ST23i_11.0.A.5.5_CE
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetR1ZuSWlUcTNNQVk/edit
SOLA
MT27i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbHFlTW1zTnBWZVE/edit
MT27_6.1.1.B.1.54_CE (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetaHJTYjhoekZpbmc/edit
V
LT25_9.1.A.1.140_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWkFJQVFIR3huZDg/edit
U
ST25i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetZWp4eGswWFZ6N2c/edit
ST25i_6.1.1.B.1.10_O2CZ (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeta1NFaWI0TlA5bzA/edit
T
LT30p_7.0.A.3.223_CE (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeta3A5M0VsbGtPNnM/edit
LT30_CE_9.1.A.1.141 (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbGdVR01EdkpJS1U/edit
S
LT26i_6.0.A.3.75 (2.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetemNrTTQtckI2MzQ/edit
LT26i_6.2.B.0.200_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWWl5NnpINHZKRzg/edit
LT26_6.1.A.2.55_CE (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetLThpYzEwZUh5aTg/edit
J
ST26i_11.2.A.0.31_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetY1RIdnJlOEFLMWM/edit
ST26i_11.0.A.7.5_CE (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetdHRKbXExNGszRUk/edit
P
LT22i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetaWhaUDl3SWFFOXc/edit
LT22_6.1.1.B.1.54_O2 (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetZ2xsVmEzQ1hOSU0/edit
LT22i_6.2.A.1.100_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetRFJaaUF1WG01SU0/edit
GO
ST27i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetTVl5dTVRWVNIVHM/edit
ST27i_6.1.1.B.1.54_CE (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetNHNvc0dycWdlSUk/edit
ST27_6.2.A.1.100_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbTU5WWJHaGM0SEU/edit
ION
LT28h_6.1.E.3.7_CE (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcUszUWVaOTViYzQ/edit
LT28h_6.2.B.0.211_CE (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetXzFvOVJEemNMSk0/edit
NEO l
MT25i_4.1.B.0.631 (4.0.4)
https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetZGFCN3lfZktBTXM/edit?usp=sharing
ACRO S
LT26w_6.2.B.0.200_Singapore (4.1)
https://docs.google.com/file/d/0B0-jWfgQFHf6NEl3eEV1VXNmTVU/view

XPERIA 2011
Sony Ericsson XPERIA Neo V MT11
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetX1IwdVdkaXJQRVE/edit
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetU0tncUp3b1diRjA/edit
Sony Ericsson XPERIA Pro MK16
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetQUFlSTBZYWFObjQ/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetb2hJZlZwZnJMYzg/edit
Sony Ericsson XPERIA Play R800
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetVG9EdEpBbU1IcEk/edit
Sony Ericsson XPERIA Mini Pro SK17
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetaTVZcEZQT0tCM3c/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWHppWVZQX1lKbTQ/edit
Sony Ericsson XPERIA Arc LT15
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbjZwNXNQbDlCSjQ/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcWIzcFJzdkVwUXc/edit
Sony Ericsson XPERIA Ray ST18
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcjJrXzNSdTcwMjg/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetU09ncHY1ektmMm8/edit
Sony Ericsson XPERIA Active ST17
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetQzBpbUozRE1EYnM/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetTzNwVGJKY1VxUTQ/edit
Sony Ericsson Live with Walkman WT19
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeteTI0UnBDYTNGX3c/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbExhc2FMSWJ2ajg/edit
Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetYmtCX000VV9pYkU/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWlZMNURjMV90UzQ/edit
Sony Ericsson XPERIA Mini ST15i
2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetX01wMmkyMWVzQTA/edit
4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeteFdYOEVZd1cxYms/edit
sẽ tiếp tục update........................
 

Ads HMO

Ads HMO

Top