• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An đã phát hiện tổng giá trị sai phạm hơn 100 tỷ đồng

HMO

Administrator
Staff member
Tại Nghệ An, từ đầu năm 2017 đến nay qua công tác thanh tra, thẩm định dự toán, thẩm tra quyết toán, kiểm soát thu, chi ngân sách và công tác điều tra, kiểm sát, xét xử, đã phát hiện tổng giá trị sai phạm hơn 100 tỷ đồng.

Một góc thành phố Vinh, Nghệ An. (Nguồn: vinhcity.gov.vn)
Riêng ngành thuế Nghệ An thực hiện thanh, kiểm tra tại 529 đơn vị trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 42,31 tỷ đồng, xử phạt hành chính 13,88 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, công tác kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn. Việc kê khai, công khai minh bạch tài sản thu nhập ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng chưa đúng, chưa đầy đủ, thiếu gương mẫu.

Trong khi đó, công tác xử lý các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra đạt kết quả chưa cao; chưa phát hiện được các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để chuyển sang cơ quan công an điều tra.

Ở một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Một số nơi việc thực hiện, chấp hành các quy định về phòng ngừa tham nhũng chưa nghiêm

Để khắc phục tình trạng trên, Nghệ An tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; phổ biến pháp luật gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nghệ An sẽ lấy hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, kết quả công tác cuối kỳ của đơn vị, địa phương.

Nghệ An kiến nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 theo hướng quy định rõ hơn các giải pháp phòng chống tham nhũng sao cho các giải pháp này dễ áp dụng, thực thi và mang tính giáo dục, răn đe.

Cụ thể như xử lý trách nhiệm người đứng đầu, quy định rõ chế tài thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng; minh bạch tài sản, thu nhập và nên hạn chế đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập, chỉ tập trung vào những đối tượng có chức vụ, quyền hạn, có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý tài sản quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Theo NGUYỄN VĂN NHẬT (TTXVN/VIETNAM+)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top