• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND các huyện nhiệm kỳ 2016-2021

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 17/2, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Tại Nghi Lộc, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu 41 người, số người dự kiến giới thiệu từ 84 đến 88 người.

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương.
Trong đó, cơ quan cấp huyện được bầu 21 đại biểu, dự kiến giới thiệu 42 đến 46 người, chiếm tỷ lệ trên 51%; khối các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, chức sắc chức việc được bầu 5 đại biểu, dự kiến giới thiệu 12 người; Các xã, thị trấn được bầu 15 đại biểu, dự kiến giới thiệu 30 người.

Về số lượng nữ bầu 15 người, dự kiến giới thiệu 34 đến 35 người, tỷ lệ 38,64 - 39,77%; Đại biểu dưới 35 tuổi giới thiệu 20 người, đại biểu là quần chúng giới thiệu 10 người, đại biểu giới thiệu là Tôn giáo 8 người; Đại biểu khóa trước tái cử: 11 đến 13 người. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để thống nhất với phương án về cơ cấu, thành phần, số lượng người vào đại biểu HĐND huyện mà Ủy ban MTTQ huyện đã dự kiến./.
Ngọc Mai
Đài Nghi Lộc

* Tại huyện Tân Kỳ, các đại biểu được nghe Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu tham gia hội nghị hiệp thương.
Về số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ được bầu 40 đại biểu, trong đó cơ cấu đại biểu nữ phải đảm bảo ít nhất 35% tổng số đại biểu; Đại biểu dưới 35 tuổi phấn đấu không dưới 15% tổng số đại biểu; Đại biểu ngoài Đảng phấn đấu dưới 10% tổng số đại biểu; Đại biểu dân tộc ít người phấn đấu không thấp hơn số đại biểu khóa trước là 5 đại biểu; Đại biểu tôn giáo 1 đại biểu; Đại biểu tái cử phấn đấu có ít nhất 30% tổng số đại biểu.

Về thành phần của đại biểu: Tổ chức Đảng 8 đại biểu; Tổ chức Chính trị - Xã hội 12 đại biểu; Tổ chức Chính quyền 14 đại biểu; Đơn vị sự nghiệp 2 đại biểu; Tổ chức Kinh tế 2 đại biểu; Lực lượng vũ trang 2 đại biểu.

Tại hội nghị các đại biểu đã biểu quyết 100% ý kiến nhất trí về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
Phương Thảo - Như Lành
Đài Tân Kỳ

* Thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MTTQ Thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương.
Hội nghị thống nhất biểu quyết số đại biểu giới thiệu hiệp thương lần 1 là 90 người. Trong đó dự kiến số lượng đại biểu HĐND thị xã khóa III được bầu là 30 đại biểu.

Tại hội nghị các đại biểu đã biểu quyết 100% ý kiến nhất trí về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
Hoàng Thủy
(Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)

*
Tại Hoàng Mai, trên cơ sở các quy định của Nghị quyết 1129 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Luật bầu cử Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số lượng đại biểu được bầu của HĐND thị xã Hoàng Mai kỳ này là 33 người.

Đại biểu tham gia hội nghị hiệp thương.
Theo đó, UB MTTQ thị xã đã dự kiến giới thiệu 84 người. Cơ cấu đại biểu ở cấp thị xã gồm: khối Đảng 06 người, khối Đoàn thể 06 người, khối chính quyền 10 người, khối Nội chính 02 người; khối phường xã 06 người, các ngành khác 03 người.Trong đó 35% là nữ, trẻ tuổi 21,4%, người ngoài đảng 8,3%, Đại biểu nhiệm khóa I tái cử là 24 đồng chí.

Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa II của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức mà UB MTTQ thị xã đã dự kiến./.
Nguyễn Vân
Đài Hoàng Mai
* Tại Thanh Chương, sau khi nghe Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từng bước thông qua dự kiến các phần về: cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu, hội nghị đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận làm rõ thêm nhiều vấn đề và đi đến thống nhất như sau, về số lượng Đại biểu HĐND huyện khóa tới sẽ có 44 Đại biểu.

Biểu quyết tại hội nghị hiệp thương.
Trong đó cấp huyện có 22 người, tỷ lệ 50 % theo hướng: khối Đảng 4 người, khối chính quyền 8 người, khối MTTQ 6 người, các tổ chức kinh tế 2 người, lực lượng vũ trang 2 người. Khối hành chính cơ sở và đơn vị trực thuộc gồm: khối Đảng 7 người, chính quyền 5 người, MTTQ 5 người, SXKD giỏi 3 người, trí thức 2 người cho các ngành giáo dục và y tế cấp cơ sở.

Trên cơ sở đó, UBMTTQ giới thiệu số lượng nhân sự cụ thể là 87 người, phân bổ cho các đơn vị được dự kiến để tìm chọn con người cụ thể tiến tới hiệp thương chọn cử cho các bước tiếp theo.
Đình Hà
Đài Thanh Chương.

*Tại Quỳ Hợp, tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu theo cơ cấu định hướng là 40 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử 120 đại biểu với các thành phần: Huyện ủy, chuyên trách HĐND huyện, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể, Khối các cơ quan, đơn vị, Khối doanh nghiệp, Khối xã, thị trấn.

Đại biểu tham gia biểu quyết.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ đạt 35%, dân tộc thiểu số 42,5%, dưới 35 tuổi 15%, ngoài Đảng 10% và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ trước tái cử 30%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử tiến hành lựa chọn, giới thiệu. Tiếp đó, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và lựa chọn, chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Minh Nguyệt
Đài Quỳ Hợp
Tổng hợp Báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top