• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

HĐND tỉnh khóa XVI, Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh

HMO

Administrator
Staff member
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc sáng nay đã bầu bổ sung một Phó chủ tịch HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định.

Tại diễn văn khai mạc, ông Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt cho Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI
Thứ nhất, làm công tác tổ chức cán bộ, bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;
Thứ hai, nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013;
Thứ ba, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
Thứ tư, quyết định 13 nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, đó là: Nghị quyết công nhận đô thị Sông Dinh huyện Quỳ Hợp là đô thị loại 5; Nghị quyết về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất Trạm y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét nhiều nội dung quan trọng khác, như Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao; Nghị quyết về mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí cho xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết về đối tượng, mức thu và quản lý, sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013; Nghị quyết về bố sung chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013; Nghị quyết về Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND về đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài;Nghị quyết về thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh; Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn.
Cũng tại phiên khai mạc sáng nay, ông Thái Văn Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù trong tình hình khó khăn chung của cả nước, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các ban ngành, địa phương và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và khối doanh nghiệp, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn được duy trì phát triển khá ổn định, có mức tăng trưởng hợp lý.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt khoảng 5,42%. Thu ngân sách ước đạt trên 2.787 tỷ đồng, bằng 49,7% so dự toán. Chi ngân sách thực hiện ước đạt 7.247 tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ sản giữ ổn định và đạt mức tăng trưởng hợp lý. Đến nay, đã có 100% xã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới.
Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm ước còn 14,05%. 6 tháng đầu năm tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội ước đạt 15.247 tỷ đồng; đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 25 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 1.337 tỷ đồng. Văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.
Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại trong năm 2012: Trong 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách vẫn còn đạt thấp, cải cách hành chính, quản lý nhà nước còn bộc lộ yếu kém, một số vấn đề xã hội bức xúc còn tồn tại.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu KH năm 2013, 6 tháng cuối năm 2013, UBND tỉnh tập trung thực hiện 10 giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng tăng cường thu hút đầu tư; siết chặt kỷ cương và cải cách hành chính. Đặc biệt, triển khai ngay những chủ trương, chính sách, tư tưởng chỉ đạo lớn theo Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 11 về phát triển KT-XH Nghệ An đến năm 2020.
Trong sáng nay, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh giữ chức phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Cũng tại kỳ họp, HĐND sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016 đã được bầu nhằm đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện quyền giám sát của nhân dân. Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7/2013.
HMO nguồn Baodautu.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top