Recent content by momin95

  1. M

    Tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam thấp nhất khu vực và châu Á

    Theo kết quả nghiên cứu vừa được hãng quản lý lưu lượng Internet và giải pháp công nghệ Akamai (Mỹ) công bố về tình hình Internet toàn cầu trong 3 tháng quý I/2014 cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ kết nối Internet trung bình thuộc vào loại thấp nhất tại châu Á nói chung và...

Ads HMO

Top