Recent content by marryme

  1. M

    Cung cấp nhân sự tổ chức tiệc cưới, trang trí đám cưới

    Thế giới muôn màu sắc, con người vốn đa dạng, mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên theo một cách khác nhau, một nơi khác nhau, quan điểm sống khác nhau, điều kiện sống khác nhau, những mối nhân duyên khác nhau, những thứ chúng ta yêu ghét khác khau…Nhưng mỗi con người đều được gắn kết lâu dài...

Ads HMO

Top