DPreciado

I'm Mariana (18) from Szczecin, Poland.
I'm learning Danish literature at a local college and I'm just about to
graduate.
I have a part time job in a college.

Also visit my web-site: <a href="https://twitter.com/SPitassi130">Doug Pitassi</a>
Sinh nhật
22/11/70 (Age: 53)
Website
https://twitter.com/SPitassi130
Nơi ở
Szczecin
Occupation
Motel desk clerk

Contact

Bạn lớn lên ở
TP Vinh
Đang sống ở
Hà Nội

Các danh hiệu

  1. 1

    Bài đầu tiên

    Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!

Ads HMO

Top