Recent content by dinhtra2907

  1. D

    Miền Bắc Cắt mí mắt dưới có an toàn

    Cắt mí mắt dưới có an toàn không? Cắt mí mắt dưới Hàn Quốc tại Kim Hospital hiện đang là giải pháp hữu hiệu nhất giúp loại bỏ bọng mỡ, da thừa, mang đến nhưng anh chị đã bước vào tuổi 30 một đôi mắt trẻ trung hơn, linh hoạt hơn. Thời gian là kẻ thù của nhan sắc, điều đó minh chứng rõ ràng hơn...

Ads HMO

Top