Recent content by dauthau

  1. D

    Nghệ An bậc thợ sơn

    Up Upppppp
  2. D

    Nghệ An bậc thợ sơn

    cứ nhu cầu của các Công ty, xí nghiệp, cá nhân về việc đào tạo bổ dưỡng các lớp ngắn hạn, xác định, nâng bậc thợ nhằm nâng cao tay nghề, xác định bậc thợ cho công nhân hàng năm. Trung tâm dạy nghề và ứng dụng công nghệ CTA tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ, chứng thực nâng bậc thợ năm...

Ads HMO

Top