Recent content by anhkhang91

  1. A

    Hà Nội Sự phát triền Ngành Dược sĩ ở các thời gian sau

    Học cao đẳng Dược không còn cái tên lạ, sự phát triển không ngừng của cộng đồng gắn cùng việc đi lên Ngành Cao đẳng Dược. Đòi hỏi nhân lực đã tăng lên, nhưng Ở trong vòng 10 năm tới, Ngành Dược sĩ Cao đẳng có còn hot như hiện nay? Thế giới phát triển thực sự cần có Liên thông Cao đẳng Dược...

Ads HMO

Top