Tổng hợp Firmware stock của các dòng máy XPERIA

Thảo luận trong'SmartPhone' thời gian 13/1/14.

 1. Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
 2. Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
 3. Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)
 1. Tổng hợp Firmware stock của các dòng máy XPERIA

  Thảo luận trong'SmartPhone' thời gian 13/1/14.

  HMO - Nguồn: Sonyviet.vn
  XPERIA 2013


  Z1
  C6903_14.2.A.0.290_CE (4.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWXU3ZkhWQXJMb0k/edit?pli=1
  Z Ultra
  C6833_14.2.A.0.290_CE(4.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetM3lxay1WdTA5Q0k/edit?pli=1
  Tablet Z
  SGP321_10.3.1.A.0.244_CE (4.2)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetOUZ0TFFlUVdveTA/edit?pli=1
  ZR

  C5503_10.3.1.A.2.67 (4.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetN1dDYnNzc1ZuWVU/edit?pli=1
  M
  C2005_15.2.A.1.12_CE (4.2)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcGFVdHBfWjZmUWM/edit?usp=sharing&pli=1
  M DUAL
  15.2.A.1.12 (4.2)
  https://mega.co.nz/#!JI5x3T7b!fwfn1ydiJfEV96E27NRVZGnG774SWcJgRppQLPNWHAY
  Zl

  C6506_10.3.A.0.423_Unbranded (4.2)
  http://d-h.st/UJN
  Z
  C6603_10.3.1.A.0.244_CE.ftf (4.2)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeta3dxdDdjV2drQ3c/preview?pli=1
  SP
  C5303_12.0.A.1.257_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbEUtRjFCNFk4cTQ/edit
  L

  C2105_15.3.A.0.26_CE.ftf (4.2)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetVXpvN05NNTM5c0E/edit?pli=1
  E
  C1505_11.3.A.0.47_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetNS13Mmk4WEhrUTA/edit
  C1505_Experimental_FirefoxOS
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetb3FaUThzcHd6UVk/edit
  E DUAL
  C1605_11.3.A.2.1_TUR (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbl84OU9MNW80OXM/edit
  C1505_Experimental_FirefoxOS
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetb3FaUThzcHd6UVk/edit

  XPERIA 2012
  TIPO
  ST21a 11.0.A.4.22 Sony Generic
  https://docs.google.com/file/d/0B2TyPtpp6xXkTWZoMU4yV1NRb1U/edit
  TIPO DUAL
  ST21i2_11.0.A.6.5_CE
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWnVULVB1NEFQdm8/edit?pli=1
  MIRO
  ST23i_11.0.A.5.5_CE
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetR1ZuSWlUcTNNQVk/edit
  SOLA
  MT27i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbHFlTW1zTnBWZVE/edit
  MT27_6.1.1.B.1.54_CE (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetaHJTYjhoekZpbmc/edit
  V
  LT25_9.1.A.1.140_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWkFJQVFIR3huZDg/edit
  U
  ST25i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetZWp4eGswWFZ6N2c/edit
  ST25i_6.1.1.B.1.10_O2CZ (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeta1NFaWI0TlA5bzA/edit
  T
  LT30p_7.0.A.3.223_CE (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeta3A5M0VsbGtPNnM/edit
  LT30_CE_9.1.A.1.141 (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbGdVR01EdkpJS1U/edit
  S
  LT26i_6.0.A.3.75 (2.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetemNrTTQtckI2MzQ/edit
  LT26i_6.2.B.0.200_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWWl5NnpINHZKRzg/edit
  LT26_6.1.A.2.55_CE (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetLThpYzEwZUh5aTg/edit
  J
  ST26i_11.2.A.0.31_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetY1RIdnJlOEFLMWM/edit
  ST26i_11.0.A.7.5_CE (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetdHRKbXExNGszRUk/edit
  P
  LT22i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetaWhaUDl3SWFFOXc/edit
  LT22_6.1.1.B.1.54_O2 (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetZ2xsVmEzQ1hOSU0/edit
  LT22i_6.2.A.1.100_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetRFJaaUF1WG01SU0/edit
  GO
  ST27i_6.0.B.3.184_CE (2.3)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetTVl5dTVRWVNIVHM/edit
  ST27i_6.1.1.B.1.54_CE (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetNHNvc0dycWdlSUk/edit
  ST27_6.2.A.1.100_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbTU5WWJHaGM0SEU/edit
  ION
  LT28h_6.1.E.3.7_CE (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcUszUWVaOTViYzQ/edit
  LT28h_6.2.B.0.211_CE (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetXzFvOVJEemNMSk0/edit
  NEO l
  MT25i_4.1.B.0.631 (4.0.4)
  https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetZGFCN3lfZktBTXM/edit?usp=sharing
  ACRO S
  LT26w_6.2.B.0.200_Singapore (4.1)
  https://docs.google.com/file/d/0B0-jWfgQFHf6NEl3eEV1VXNmTVU/view

  XPERIA 2011
  Sony Ericsson XPERIA Neo V MT11
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetX1IwdVdkaXJQRVE/edit
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetU0tncUp3b1diRjA/edit
  Sony Ericsson XPERIA Pro MK16
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetQUFlSTBZYWFObjQ/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetb2hJZlZwZnJMYzg/edit
  Sony Ericsson XPERIA Play R800
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetVG9EdEpBbU1IcEk/edit
  Sony Ericsson XPERIA Mini Pro SK17
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetaTVZcEZQT0tCM3c/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWHppWVZQX1lKbTQ/edit
  Sony Ericsson XPERIA Arc LT15
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbjZwNXNQbDlCSjQ/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcWIzcFJzdkVwUXc/edit
  Sony Ericsson XPERIA Ray ST18
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetcjJrXzNSdTcwMjg/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetU09ncHY1ektmMm8/edit
  Sony Ericsson XPERIA Active ST17
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetQzBpbUozRE1EYnM/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetTzNwVGJKY1VxUTQ/edit
  Sony Ericsson Live with Walkman WT19
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeteTI0UnBDYTNGX3c/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetbExhc2FMSWJ2ajg/edit
  Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetYmtCX000VV9pYkU/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetWlZMNURjMV90UzQ/edit
  Sony Ericsson XPERIA Mini ST15i
  2.3 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaetX01wMmkyMWVzQTA/edit
  4.0.4 https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWGbkaeteFdYOEVZd1cxYms/edit
  sẽ tiếp tục update........................
  :

  Loading...

  Chia sẻ trang này

  manhthuongquan

  Tác giả: manhthuongquan

  Lính mới

  Bài viết: 3
  Đã được thích:
  0
  #1
 2. Bình luận0 Đăng bình luận