• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An TAND hai cấp tỉnh học tập và làm theo lời Bác

HMO

Administrator
Staff member
Với lòng tự hào được công tác trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, công chức trong TAND hai cấp tỉnh Nghệ An đã và đang cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng sôi nổi và rộng khắp.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt được kết quả tốt, lãnh đạo TAND tỉnh Nghệ An đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cũng như xây dựng những chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động, công việc của Tòa án, gắn với nội dung lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Qua đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc học tập sang làm theo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức TAND thực sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, công chức Tòa án hai cấp tỉnh Nghệ An; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Đặc biệt, nhận thức rõ mọi phán quyết của Tòa án có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến danh dự, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi con người nên trong những năm qua, Tòa án tỉnh cũng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thư ký trong Tòa án hai cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xét xử trong từng khâu, từng vụ án.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Tòa án hai cấp của tỉnh đều phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều cán bộ, tập thể hăng say tích cực thực hiện “làm hết việc chứ không hết giờ”. Đặc biệt, một số cán bộ đã đưa ra sáng kiến trong công việc nư: giải pháp khắc phục án sửa, án hủy; khắc phục tình trạng hoãn phiên tòa... được thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình giải quyết các loại án, các đơn vị luôn quan tâm nâng cao chất lượng xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật về tố tụng, xem xét khách quan, toàn diện các chứng cứ để ra những bản án, quyết định chính xác và đúng pháp luật.


Chất lượng xét xử của TAND tỉnh Nghệ An ngày càng được nâng cao
Đặc biệt, lãnh đạo TAND tỉnh cũng đã quán triệt đến các đơn vị, cá nhân trong Tòa án hai cấp cần bám sát sự chỉ đạo của TANDTC và Tỉnh ủy, thực hiện việc tranh tụng tại phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Từ đó làm cho hoạt động xét xử, giải quyết các loại án tại Tòa án đảm bảo dân chủ, khách quan, công minh và công bằng, từng bước nâng cao uy tín của hệ thống Tòa án, tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp và Tòa án, hình thành nét văn hóa xét xử trong tranh tụng và quan hệ với đương sự. Đây là yếu tố quan trọng làm cho chất lượng xét xử các loại án được nâng cao, hạn chế thấp nhất những sai sót trong hoạt động chuyên môn của ngành.

Có thể nói, những kết quả đạt được của TAND hai cấp tỉnh Nghệ An đã thể hiện rõ nét sự tác động tích cực, to lớn của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từng lời dạy của Bác đều được thể hiện thành những việc làm cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành phấn đấu thực hiện. Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đảng viên báo cáo kết quả việc học tập và làm theo Bác để chi bộ xem xét, góp ý, đánh giá ý thức, mức độ, và kết quả thực hiện việc phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhờ triển khai và thực hiện một cách có khoa học nên việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành nề nếp trong Tòa án hai cấp của tỉnh và thu được nhiều kết quả. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức đều biết phát huy tinh thần tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng thực hiện tốt chủ đề học tập hằng năm theo quy định gắn với công việc thường ngày của mỗi người, trong mỗi bộ phận. Song song với đó, việc giải quyết án (nhiệm vụ chính trị trọng tâm) của Tòa án hai cấp trong thời gian gần đây đã có tiến bộ, tỷ lệ giải quyết án năm sau cao hơn năm trước, chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, tỷ lệ án bị hủy hay cải sửa đều giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, nhờ học và làm theo lời Bác nên tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ công chức cơ quan trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết cũng được nâng cao, không xảy ra việc mất đoàn kết nội bộ...

Có thể nói, những kết quả đạt được của TAND hai cấp tỉnh Nghệ Anđã thể hiện rõ nét sự tác động tích cực, to lớn của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từng lời dạy của Bác đều được thể hiện thành những việc làm cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức trong toàn Tòa án hai cấp phấn đấu thực hiện.

Nguồn Công Lý
 

Ads HMO

Ads HMO

Top