• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Làng nghề tạo việc làm cho hơn 2 vạn lao động

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 12/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về đề án phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Đại diện các sở, ngành dự họp.
Trong thời gian qua, việc phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp nông thôn đã đạt được một số thành quả nhất định. Hiện nay toàn tỉnh có 2.906 tổ hợp tác với trên 36 ngàn lao động tham gia; 596 HTX hoạt động đa dạng ngành nghề tại tất cả các huyện, thành, thị với trên 200 nghìn thành viên tham gia.

Toàn tỉnh hiện có 146 làng nghề, tạo việc làm cho 20 nghìn lao động có thu nhập bình quân 38 triệu đồng/người/năm.


Ông Trần Văn Chương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đóng góp ý kiến về mục tiêu xây dựng làng nghề, làng có nghề đến năm 2020.
Những năm qua ngành nông nghiệp và PTNT đã xâydựng 278 dạng mô hình chuyên canh, mô hình tổng hợp, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp triển khai tại 4.663 điểm. Trong giai đoạn 2011-2016, tại 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới đã triển khai được 96 dạng mô hình tại 162 điểm, cho hiệu quả tăng từ 10- 20% so với sản xuất đại trà.

Việc phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp, nông thôn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nông dân góp phần thực hiện thành công quá trình xây dựng nông thôn mới.


Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đóng góp ý kiến về xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế trên điạ bàn tỉnh.
Với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống mọi mặt cho cư dân nông thôn; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới một cách bền vững, hiệu quả thực chất; Đề án đã nêu lên thực trạng và đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020.

Phát triển các làng nghề sản xuất hương trầm tại Thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) đem lại thu nhập cao cho người lao động.
Cụ thể, trung bình mỗi năm toàn tỉnh thành lập mới từ 40-50 HTX. Đến năm 2020, tại 103 xã dự kiến đạt chuẩn NTM, mỗi xã thành lập ít nhất 1 HTX nhằm đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; mỗi xã có ít nhất 1 mô hình kinh tế có hiệu quả góp phần đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo. Mỗi năm công nhận ít nhất 5 làng, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 160-165 làng nghề và xây dựng thêm các làng có nghề. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH MTV nông lâm nghiệp đã sắp xếp, thực hiện tốt mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, cập nhật lại số liệu về làng nghề, làng có nghề, HTX. Rà soát, bổ sung, sửa đổi xây dựng mới các chính sách để thực hiện đề án, tập trung hoàn chỉnh đề án để trình UBND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới.T
Theo báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top