• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

BHXH THỊ XÃ HOÀNG MAI TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN TỐT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BHXH.

Thuannb

Lính mới
Thực hiện Công văn số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH), Công văn số 70/BHXH – CNTT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của (BHXH) tỉnh Nghệ An về việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử và Công văn số 79/BHXH – QLT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của BHXH tỉnh Nghệ An về việc giao dich điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Để triển khai có hiệu quả về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn của Ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; đảm bảo thực hiện quyền lợi của người lao động được kịp thời, đầy đủ đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí và thời gian cho đơn vị sử dụng lao động. BHXH thị xã Hoàng Mai đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Kê khai BHXH (KBHXH) cho các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.(BHXH thị xã Hoàng Mai tập huấn phần mềm KBHXH)

Sau khi tập huấn và trong quá trình triển khai, cán bộ BHXH thị xã Hoàng Mai đã nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị thực hiện tốt quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 28 tháng 03 năm 2016 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã có 122/133 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử đạt 91.73% và có 11 đơn vị thực hiện đăng ký giao dịch qua mạng chiếm 8.27%. Trong thời gian tới tuy còn gặp không ít khó khăn nhưng vì mục tiêu chung của ngành và toàn xã hội, BHXH thị xã Hoàng Mai sẽ cố gắng hoàn thành 100% đơn vị thực hiện đăng ký giao dịch điện tử.

Như vậy việc đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử tại BHXH thị xã Hoàng Mai đang góp phần Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của viên chức ngành BHXH đối với toàn thể các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã.

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Nguyễn Bùi Thuận – P.Giám đốc
 
Last edited by a moderator:

Ads HMO

Ads HMO

Top