• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Đô Lương 15 năm, huy động 51 tỷ đồng phục vụ hoạt động văn hóa

HMO

Administrator
Staff member
Vừa qua, MTTQ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Toàn cảnh Hội nghị (nguồn: baonghean.vn).
Theo đó, trong 15 năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Đô Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, huy động các nguồn lực của xã hội và sự đóng góp của nhân dân được 51 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh việc xây dựng gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đến nay, toàn huyện có 537.000 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 76%, có 306/1.104 dòng họ được công nhận dòng họ văn hóa, 2 xã đạt xã chuẩn văn hóa. Xây dựng và sửa chữa 447 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 7.000 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong 20 năm qua thực sự là cuộc vận động toàn dân, toàn diện khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, phát huy nội lực của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn. Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều khởi sắc.
Theo Báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top