• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Đầu tư 225 tỷ đồng cho phát triển nguồn lợi ven biển

HMO

Administrator
Staff member
Chiều 19/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Nghệ An (CRSD). Theo dự án, nguồn đầu tư dự kiến đầu tư trên 252 tỷ đồng từ nay đến 2017. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
Nghệ An là một trong 8 tỉnh ven biển thực hiện dự án CRSD có nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, thời gian thực hiện từ 2012- 2017. Dự án có tổng chi phí 124 triệu USD; tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án tại Nghệ An là 252 tỷ 116 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là cải thiện quản lý nghề cá ven biển theo hướng bền vững tại các tỉnh Dự án, bao gồm 4 hợp phần riêng biệt và cụ thể.

Đến 31/8/2016, kết quả giải ngân theo nguồn vốn tại Nghệ An là 177 tỷ 718 triệu đồng, đạt 70,5% tổng mức đầu tư. Tại hợp phần A về Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững, Dự án đã thực hiện quy hoạch tổng hợp không gian vùng ven biển; Nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch tổng thể cấp tỉnh; nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam và thiết lập hệ thống quản lý tri thức; Tại hợp phần B về Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững, đã tiến hành nâng cấp an toàn sinh học cho các vùng nuôi; tăng cường quản lý chất lượng con giống; tăng cường hệ thống thú y thủy sản; đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản; giám sát chất lượng nước.

Ở Hợp phần C về Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ đã xây dựng mô hình Đồng quản lý khai thác thủy sản ven bờ; theo dõi, kiểm soát và giám sát; nâng cấp cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão như hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp hai cảng cá và một khu neo đậu tránh trú bão là cảng cá Lạch Vạn, cảng cá Quỳnh Phương và Khu neo đậu Lạch Lò; ở hợp phần D về Quản lý, giám sát và đánh giá dự án, BQL dự án CRSD Nghệ An là một trong số ít tỉnh thực hiện việc giải ngân tốt nhất, luôn thực hiện tốt nhất các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các vùng nuôi an toàn sinh học và xây dựng mô hình đồng quản lý…


Ông Nguyễn Hữu Tiến, phó giám đốc Sở NN&PTNT, phó BQL dự án đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đối ứng để dự án hoạt động thuận lợi
Tại cuôc họp, BQL dự án cũng nêu kế hoạch thực hiện dự án thời gian tiếp theo ở từng hợp phần cụ thể, như: Tiếp tục hoàn thành Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ cho các huyện, thị còn lại và thực hiện xong nghiên cứu hỗ trợ thực hiện quy hoạch tổng thể ngành thủy sản; mở rộng chương trình đào tạo đến các hộ nông dân trên các vùng nhằm từng bước phát triển, bổ sung kiến thức kỹ thuật về nuôi an toàn VietGAP nhằm nâng cao trình độ và tạo ra những vùng đệm an toàn; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân về bảo vệ nguồn lợi bằng nhiều hình thức...


Cá về trên bến Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh ĐInh Viết Hồng nêu rõ: UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của BQL dự án tại Nghệ An. Đồng thời yêu cầu khi tiến hành thực hiện công tác quy hoạch, các ngành liên quan đối chiếu bản Quy hoạch không gian ven bờ đã thống nhất để giảm thiểu sự chồng lấn về không gian giữa các ngành, tạo điều kiện cho nhau để cùng phát triển bền vững khai thác nguồn lợi ven bờ; Giao Sở Kế hoạch Đầu tư bố trí đủ vốn đối ứng chuẩn bị đầu tư cho các công trình thuộc dự án tại Nghệ An. Đồng thời BQL dự án cần có biện pháp kiện toàn Ban chỉ đạo dự án để tiếp tục hoạt động tốt.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top